O nás

 

MDDr. Michal Gajdoš - zubný lekár

Vyštudoval som na LF UPJŠ v Košiciach, kde som už počas štúdia absolvoval mnohé stáže na uznávaných stomatologických klinikách v Hradci Králové, Prahe ale aj v Žiline so zameraním na mikroskopickú stomatológiu .Moje prvé kroky po štúdiu viedli do súkromnej zubnej ambulancie MediDent Clinic v Prahe, kde som pôsobil od roku 2015 do roku 2016.  Ďalej som pokračoval v Dental Centrum Nivy, kde som čerpal skúsenosti hlavne z medzioborovej spolupráce s mojimi kolegami a rovnako sa venoval hlavne mikroskopickej stomatológii.

                                                             Miroslava Šulová - zubný asistent


Technológie

Cerec systém


orálny mikroskop


naša ambulancia :)


intraorálny RTG